Economia circular al sector sanitari (Estudi sectorial)
PROJECTE 2023-2025

El sector sanitari és un sector en el que han anat canviat molt el tipus d’activitats que es fan, els tractaments, les tecnologies utilitzades, els espais de treball, els tipus de materials adquirits, la manera de consumir, entre d’altres. Tot això té una repercussió en els residus que es generen i en les necessitats per a gestionar-los. El sector, a més a més, té el potencial de ser un actor clau de la transició a una economia circular en quant a la incidència que pot tenir en la societat com exemple, donat que la seva activitat és visible a la ciutadania i constitueix un entorn amb el que habitualment la ciutadania interactua.

Segons informació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya la xarxa sanitària de Catalunya genera cada dia més de 96 tones de residus hospitalaris, dels quals la meitat són sanitaris, l’altra és assimilable al que es pot generar en altres activitats de serveis. Tot i no ser el sector d’activitat que genera més residus a Catalunya, és un sector que treballa amb un marc legal que s’ha quedat obsolet i que constitueix una de les barreres per poder avançar cap a una activitat més circular i resilient.

El projecte vol identificar les barreres i les potencials millores per fer del sector una activitat més circular i facilitar que entre totes les parts interessades es puguin trobar solucions que donin resposta a les necessitats actuals.

Aquest projecte té l’objectiu de realitzar un estudi per a traslladar el concepte d'economia circular i de simbiosis al sector sanitari mitjançant la creació d’un espai de treball conjunt - amb un enfocament holístic - en el que hi participin els centres sanitaris, les administracions competents, els gestors de residus i el fabricants o proveïdors de productes sanitaris. L’output final del projecte serà un estudi sectorial en el que es pugui conèixer el panorama actual i, a partir d’aquí, tenir un conjunt de propostes per al futur.

FASES I ACTIVITATS DEL PROJECTE ARXIUS DE LES DIFERENTS FASES DE TREBALL DEL PROJECTE

REUNIÓ INICIAL (KICK OFF MEETING) 
Data reunió 13 de febrer del 2024 (Hotel Alimara Barcelona)

DESCARREGAR PROGRAMA CATALÀ
DESCARGAR PROGRAMA ESPAÑOL

PRESENTACIONS JORNADA INICIAL

Club EMAS (PRESENTACIÓ PROJECTE)
PROVA PILOT (RECICLATGE DE MATERIALS PLÀSTICS)
EXEMPLE ECONOMIA CIRCULAR (SUSTEINMaterial)

RECULL FOTOGRÀFIC JORNADA

  

  

  
 
  

  REUNIONS DE TREBALL DE LA TTSSEC


5 de juny de 2024 de 10 a 15:30 hores 
Institut Català de la Salut (ICS) seu central a Barcelona 
Gran Via de les Corts Catalanes, 587 de Barcelona

ACCEDEIX AL FORMULARI INSCRIPCIÓ (Escollir la reunió del desplegable-escollir activitat)

VISITING TOURS 
 
15 de març de 2024 de 10 a 12:30 hores (AFORAMENT LIMITAT A 15 PALCES)
VISITA PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS RECYPHARMAC-LLORENS GMR
Camí de Can Ferreres, 12 08403 Granollers Barcelona)

LEARNING MEETINGS ONLINE 

29 de febrer de 2024 de 10 a 11 hores Jornada online (IDIOMA ANGLÈS)
QUINA ÉS LA SITIACIÓ ACTUAL DE GESTIÓ DE RESIDUS D'HC A POLONIA (VISIÓ GENERAL)

4 de març de 2024 d'11 a 12 hores Jornada online (IDIOMA ANGLÈS)
QUINA ÉS LA SITIACIÓ ACTUAL DE GESTIÓ DE RESIDUS D'HC AL REGNE UNIT (VISIÓ GENERAL)
 
10 de maig de 2024 de 13 a 14 hores Jornada online (IDIOMA ANGLÈS)
BONES PRÀCTIQUES SECTOR SANITARI ALS PAISOS BAIXOS
 
15 de maig de 2024 de 10 a 12 hores Jornada online (IDIOMA ANGLÈS)
INTERCANVI EXPERIÈNCIES CATALUNYA-DINAMARCA


23 de maig de 2024 de 10 a 11 hores Jornada online (IDIOMA FRANCÈS/ANGLÈS)
INICIATIVA DE RECICLATGE DE TERMOPLÀSTICS DE DISPOSITIUS MÈDICS
ACCEDEIX AL FORMULARI INSCRIPCIÓ 
(Escollir la jornada del desplegable)

14 de juny de 2024 de 10 a 11 hores Jornada online (IDIOMA ANGLÈS)
INTERVCANVI BONES PRÀCTIQUES AMB EL NUSCH
ACCEDEIX AL FORMULARI INSCRIPCIÓ (Escollir la jornada del desplegable)


Amb el suport:ESTUDI SECTORIAL 
ESDEVENIMENT FINAL

CONSULTAR MÉS PROJECTES PORTATS A TERME PEL CLUB EMAS SOBRE RESIDUS

CIRC HOTEL
EU-HCWM (PROJECTE EUROPEU DE GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS)
PROJECTE R-R "XARXA EMAS DE RECURSOS I REUTILITZACIÓ"
RESIDU VA, RECURS VE
A CASA COM A LA FEINA VISUALITZA ELS TEUS RESIDUS


AMB EL SUPORT