Presentació

El Club EMAS és una associació privada, sense ànim de lucre, formada per empreses i altres organitzacions de diferents sectors i dimensions que tenim en comú la nostra voluntat de millora ambiental, materialitzada amb la nostra participació al sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS), l’abast del qual inclou, com a mínim, un centre ubicat a Catalunya.

Les empreses i organitzacions que formem part del Club EMAS ens caracteritzem pel nostre esforç voluntari en defensa del medi ambient més enllà del compliment de la legislació ambiental.

La creació del Club EMAS és una iniciativa pionera a la Unió Europea.

  

Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya

Orígens
 
A mitjans de 2005, un grup d'empreses EMAS va constatar la necessitat de fomentar la implantació d'EMAS a les organitzacions i de dinamitzar i defensar els interessos comuns a aquestes.

En el seminari de qualificació ambiental PROPOSTES DE MILLORA DEL REGLAMENT EMAS, CAP A L'EMAS III, celebrat el 25 d'octubre de 2005 a l'Hotel Alimara, es va tornar a expressar aquesta necessitat, i es va proposar canalitzar la seva resposta mitjançant la creació d'una associació d'organitzacions registrades EMAS a Catalunya, que fos capaç de resoldre les necessitats del sector.
 
Després d'un període de consulta a les organitzacions EMAS per consensuar els objectius i finalitats que hauria de tenir l'associació, aquesta va esdevenir una realitat el 6 de juny de 2006.

Amb el suport de

Aquesta és una iniciativa privada, sorgida de les pròpies empreses registrades en EMAS, però que ha rebut des dels seus inicis la col·laboració i el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat.