Club Emàs A casa com a la feina visualitza els teus residus

A casa i a la feina visualitza els teus residus

Amb aquest projecte el Club EMAS desenvolpa una acció de sensibilització en relació a la prevenció dels residus municipals basant-se en els objectes, productes i materials d'ús quotidià i en les alternatives possibles per la seva gestió com a residu. L'objectiu general del mateix és incidir en el comportament de les persones explicant l'impacte de la generació dels residus municipals i també l'impacte positiu que es pot obtenir canviant molts dels hàbits quotidians.
Aquest projecte, amb una sensibilització que no només vol incidir a la feina sinó que vol anar més enllà i incidir en els comportaments a casa, es desenvolupà a organitzacions sòcies en el període 2010-2011 amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya
 
(Projecte exclusiu per socis període 2010-2011)
 
Audiovisual que es visualitza a l'exposició
 

Exposició de Residus Club EMAS


Amb el suport:

Comparteix