Membres Junta Directiva

La Junta Directiva del Club EMAS està formada pels següents representants d'organitzacions EMAS:

Presidència

Acondicionamiento Tarrasense (Centre Tecnològic LEITAT)
Representada per la Sra. Marta Escamilla
Correu de contacte: presidencia@clubemas.cat 

Vicepresidència

Envases Plásticos del Ter, SA (ENPLATER)
Representada pel Sr. David Fernàndez

Secretaria General

Agència de l'Habitatge de Catalunya
Representada per la Sra. Marta Arrufí

Tresoreria
Bidons Egara, S.L.
Representada pel Sr. Joaquim López Vila


Vocalies

Cisternas del Vallés, S.A. (CISVASA)
Representada pel Sr. Martí Puig Ysern

Comexi Group Industries, SAU
Representada per la Sra. Laura Comerma.

Consorci Hospitalari de Vic
Representada pel Sr. Miquel Vilardell.

Epson Ibérica, SAU
Representada per la Sra. Pilar Codina.

Gestió Integral de Cementiris de Nomber, SL (Cementiri Parc Roques Blanques)
Representada pel Sr. Alfonso Galdo.

La Page Original, S.L.
Representada per Josep Martínez Ruzafa.

Hotel Alimara de Barcelona
Representada per la Sra. Eva Viciano.

Inovyn España, S.L.
Representada per la Sra. Mar Vila.

Urbaser S.A,
Representada per la Sra. Cristina Arroyo.