Membres Junta Directiva

La Junta Directiva del Club EMAS està formada pels següents representants d'organitzacions EMAS:

Presidència

Acondicionamiento Tarrasense (Centre Tecnològic LEITAT)
Representada per la Sra. Marta Escamilla

Vicepresidència

RdM Barcelona Cartonboard, SAU
Representada per la Sra. Núria Ayats Aulinas

Secretaria General

Agència de l'Habitatge de Catalunya
Representada per la Sra. Marta Arrufí

Tresoreria
Bidons Egara, S.L.
Representada pel Sr. Joaquim López Vila


Vocalies

Cisternas del Vallés, S.A. (CISVASA)
Representada pel Sr. Martí Puig Ysern

Comexi Group Industries, SAU
Representada per la Sra. Glòria Vila.

Envases Plásticos del Ter, S.A.(ENPLATER)
Representada pel Sr. David Fernández.

Gestió Integral de Cementiris de Nomber, SL (Cementiri Parc Roques Blanques)
Representada pel Sr. Alfonso Galdo

Laboratorios Menarini, S.A.
Representada per la Sra. Ana Goñalons Benavent

La Page Original, S.L.
Representada per Josep Martínez Ruzafa

Inovyn España, S.L.
Representada per la Sra. Mar Vila

Urbaser S.A,
Representada per la Sra. Cristina Arroyo