Què oferim?

A l’Administració i a les organitzacions EMAS

Un espai de trobada per a treballar de manera coordinada en els temes d’interès comú.

Als membres del Club

Formar part d’un col·lectiu que exerceix la seva influència per a donar resposta a les necessitats comunes en relació al sistema EMAS, participar en grups de treball d’àmbits relacionats amb EMAS, gaudir d’una xarxa d’informació específica d’interès pel vostre sistema de gestió ambiental, avantatges especials (descomptes en serveis d’actualització de requisits legals, assegurances...), etc.

A les empreses que encara no han implantat EMAS

L’experiència dels nostres socis. El Club EMAS, com a tal, no ofereix serveis de consultoria, però amb l'objectiu de promoure l'EMAS posa l'experiència dels seus membres a disposició d'aquelles empreses que estiguin valorant la implantació d'EMAS en el si de les seves organitzacions.

Així doncs, si teniu interès en conèixer de primera mà els passos a seguir per obtenir l'EMAS, o els resultats obtinguts, podeu posar-vos directament en contacte amb qualsevol dels seus membres o amb el propi Club EMAS (qui us adreçarà a l'empresa que més s'adeqüi al vostre sector i dimensió perquè us expliqui la seva experiència).