Presència en fires i d'altres aconteixements

El Club EMAS intenta ser present en el major nombre d’actes on pugui estar en contacte amb les moltes parts interessades que intervenen en EMAS. Un dels objectius, per tant, és ser presents en el major nombre de fires i salons amb l’objectiu de difondre l’EMAS i d’altres eines de gestió ambiental, l’associació, així com como les diferents activitats dels seus associats.
La participació en fires de diferents àmbits, tant tècniques com altres més obertes a un públic en general, constitueixen un projecte indispensable pel desenvolupament de l’associació i per la difusió e informació sobre EMAS que el club te per objectiu.

Més informació sobre les diferents participacions:

CONAMASetmana de l'RSE a Catalunya

Saló HISPACK
Saló Internacional del Llibre (LIBER)
  • Edició 2010

Saló Internacional del Turisme de Catalunya (SITC)

Saló Internacional de Equipaments i Serveis Municipals (Municipàlia)

Saló de l’Equipament per les ciutats i el Medi Ambient (Ecocity)

Saló Smart City Expo & World Congres

Comparteix