Participació al Saló Internacional del Turisme de Catalunya (SITC 2012)

Del 20 al 22 d’abril a Barcelona es va celebrar, de nou, el Saló Internacional del Turisme de Catalunya, SITC 2012, on es va presentar una àmplia varietat de destinacions d’arreu del món.
El Club EMAS, amb el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental i amb la col·laboració de la Agència Catalana de Turisme, va participar-hi de nou per promoure les eines de qualificació ambiental: el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea i el Sistema de gestió mediambiental EMAS.

Amb un estand dedicat al turisme sostenible es va difondre informació general d'aquestes tres eines i es va informar dels establiments que disposen d’alguna d’aquestes certificacions.
El 20 d’abril, primer dia del Saló, es va organitzar una jornada de Networking anomedada Turisme+, iniciativa portada a terme per tal de promoure els contactes i les relacions comercials i tècniques entre agents del sector turístic i empreses que ofereixen serveis turístics amb valor afegit ambiental. Així mateix, es va coordinar la participació, com a ponent, del Sr. David Style de Institut de Prospectiva Tecnològica de la Comissió Europea dintre de l’Smart Destination Fòrum, nou espai de debat creat en l'àmbit d'aquest Saló. El Sr. Style va realitzar la conferència: “Environmental performance & benchmarking in the tourism sector: Technologies, best practices and indicators”

Veure programa i instruccions de la jornada TURISME+
 
Veure esborrany document sectorial turisme IPTS

Veure presentació David Style al SITC 2012

Punt de llibre creat amb la imatge de l'estand

     


Imatge de l'estand

 

Amb el suport 

Comparteix