Presència al Saló Internacional del Turisme de Catalunya (Edició 2010)

El Club EMAS va participar per primera vegada al Saló Internacional del Turisme de Catalunya (SITC) que va tenir lloc del 15 al 18 d’abril de 2010 a la Fira de Barcelona.
La participació en el SITC 2010 s’emmarca dins la col·laboració entre el Club EMAS i el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) com una de les grans actuacions de difusió per a l’any 2010. Aquesta participació ha estat possible també gràcies a la col·laboració amb l’Agència de Turisme de Catalunya que ha permès la presència en l’àmbit de l’estand de “Turisme de Catalunya” creant l’espai “Turisme Sostenible”.
El Club EMAS va dedicar els quatre dies de durada del saló a la promoció de l’EMAS, del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) i de l’Ecoetiqueta Europea. Per aconseguir aquest objectiu es va editar un material específic amb el llistat de les empreses del sector turístic que disposen d’aquestes tres eines. Així mateix, es va distribuir material de difusió de les empreses d’aquest llistat que van fer arribar tríptics i/o fulletons per ser distribuïts a l'espai creat. A part d'aquesta publicació, es van fer uns llapis de fusta, FSC sense laca amb el text “Fes turisme sostenible” i els tres logotips. Aquest material també es va distribuir entre els visitants a l’estand.
Una de les activitats fetes va ser realitzar una enquesta als operadors i visitants amb l‘objectiu d’avaluar la capacitat de les persones d’identificar els tres logotips. Es van realitzar més de 700 enquestes que van donar a conèixer el bai nivell de reconeixement dels logotips i la necessitat de continuar treballant per donar-los a conèixer.

Consulta del catàleg distribuït

Imatge del llapisImatge "Turisme Sostenible"
                


 

Postal creada per participar en altres fires del sector ( Agrotur a Cornellà, Mahana – Destinations Toulouse, BTI a Berlin, TourNatur Düsseldorf, i Vakantie Beurs a Utrecht)
Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració ja establerta entre el Club EMAS, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Àgència de Turisme de Catalunya.

Arxiu fotogràfic

      
Amb el suport:

 

Comparteix