Jornada sobre l'adaptació dels SGA a les novetats de la Norma ISO 14001 i EMAS

 


El mes de setembre del 2015 es va aprovar una nova versió de la norma ISO 14001 i el passat agost del 2017 la Comissió Europea va aprovar les modificacions fetes als annexes I, II i III del Reglament EMAS (Reglament 2017/1505/UE de 28 d’agost per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reglament CE//1221/2009) per tal de garantir la compatibilitat entre els dos estàndards i per donar resposta a les sol·licituds generades pels usuaris d’EMAS en relació a determinats requisits tècnics del sistema d’eco-gestió i auditoria de la UE.

Aquestes modificacions responen a una visió potenciada dels sistemes de gestió ambiental com a eina estratègica per a l’empresa que li ha de permetre, sota el lideratge de la direcció, fer front als riscos i oportunitats i donar resposta a les necessitats i expectatives de parts interessades cada cop més atentes als resultats ambientals de l’organització.

La revisió d’aquests dos estàndards també està orientada a fer front als reptes ambientals dels nostres temps, inclosos l’ús eficient dels recursos, el canvi climàtic i la pèrdua d’ecosistemes i de biodiversitat.

Aquests canvis requereixen d’un exercici d’adaptació per aquelles organitzacions que desitgin mantenir la certificació ISO 14001 i/o el registre EMAS però sobretot, per treure-li el suc i desenvolupar el potencial que un sistema de gestió ambiental pot oferir a l’empresa.

Jornada realitzada el 7 de novembre de 2017
a la sala d'actes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya


Ponències realitzades:

Experiències empresarials:
 
Intervencions de verificadors ambientals:
 
Recull fotogràfic
 
  
 
  
 
  

Organitzat:


Amb el suport: 

Comparteix