Taller de comunicació ambiental

Aquesta jornada va tenir lloc el 23 d'octubre del 2012, d'11 a 14 hores, a la Sala d’actes de la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat (Avinguda Josep Tarradellas, 2-6 de Barcelona)

Aquest taller va tenir per objectiu donar suport a les organitzacions per tal de millorar la seva comunicació ambiental i posar en valor la gestió ambiental de l’empresa així com els resultats obtinguts. Aquest taller va ser una primera oportunitat per aclarir els requisits relacionats amb la comunicació externa, avaluar què es fa, què no es fa, què fan els altres i com poder millorar la comunicació. Es van donar elements per incrementar l’impacte de la comunicació ambiental i reduir l’impacte ambiental de la mateixa.

VEURE PROGRAMA DE LA JORNADA

PRESENTACIONS REALITZADES A LA JORNADA

La comunicació en l’àmbit ambiental:situació actual i exemples.

Sílvia Casellas d'Iternatura

Errors de la comunicació ambiental i com fer una comunicació ben feta.
Josep Martínez, de La PAGE Original

Aclariments sobre alguns requisits del Reglament en relació a la comunicació externa.
Pilar Baldellou, Tècnica del Servei de Qualificació Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Eines a l’abast de les empreses: El projecte EMAS.cat, la visualització d eles organitzacions EMAS.
Gregori Reyes, Club EMAS

Com explicar el valor afegit de l’EMAS: la declaració ambiental i altres eines complementaries.
Jordi Panyella, de l’empresa El Tinter

RECULL FOTOGRÀFIC
 
   
Assistents i benvinguda a càrrec de la Sra. Maria José Sarrias Cap del Servei de Qualificació Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat

   
Ponències de Sílvia Casellas d'Iternatura i de Josep Martínez de La PAGE Original

   
Ponències de Pilar Balldellou, Tècnica del Servei de Qualificació Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat i Jordi Panyella de El Tinter Comunicació
 
Amb el suport

 
Amb la col·laboració

 

Comparteix