Jornada de Benchmarking sobre Compra Verda (2011)

Després del primer taller “Com definir l’estratègia de compra verda en una organització”, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Club EMAS van oferir a totes les organitzacions, la possibilitat de tornar-se a trobar en una segona jornada orientada a resoldre de forma pràctica els possibles obstacles i dificultats en la implantació de la compra “verda”, “sostenible” o “ambientalment correcta”.
 Presentació de conclussions dels diferents grups de treball
La jornada que va tenir lloc el 27 d'abril del 2011 al Centre Esplai del Prat de Llobregat (Barcelona), va tenir un enfocament eminentment pràctic i va estar orientada a estimular l’intercanvi d’experiències entre els participants mitjançant tallers pràctics per temàtiques.
La jornada també va comptar amb una mostra de productes i serveis amb alguna de les etiquetes oficials així com una presentació i prova de diferents vehicles elèctrics.

DOCUMENTS DE LA JORNADA

Programa de la jornada

Fitxes resum amb les conclusions dels diferents tallers


  
Aparells oficina

             

Material oficina
 
Obres menors Productes i 
serveis de neteja
 

Vehicles i accessoris  
     
             

Altres documents d'interès

Guia Oficina Verda
per a empreses del sector
d'oficines i despatxos

Guia d'ambientalització
d'obres a la ciutat
de Barcelona

 
Guia congressos
i convencions
Agenda 21 Barcelona
Guia de festes
més sostenibles
Ajuntament de Barcelona
Guia Hotels
més sostenibles
Guia consum
responsable
de la moda

Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA). Categories de productes i serveis. Cristeris Ambientals

Guia vehicles IDAE

Veure altres documents d'interés sobre compta verda

Recull fotogràfic de la jornada


Amb el suport:Amb la col·laboració:


Comparteix