Jornada mecanismes públics per a la promoció de l'EMAS

Aprofitant la celebració de Municipàlia, el XIV Saló Internacional d'Equipaments i Serveis Municipals, el 24 d'octubre de 2007 a Lleida, el Club EMAS va organitzar una jornada oberta als ens locals i a les empreses per a difondre els mecanismes públics de promoció de l'EMAS.

La jornada va comptar amb la participació de representants a diferents nivells, la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, el Ministeri de Medi Ambient, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i representants d’alguns dels ens locals registrats EMAS a Catalunya.

Documents de la jornada i altres de referència:

Tríptic de la jornada


Mecanismes públics de promoció de l'EMAS

Ponències

Benvinguda i presentació
Sra. Núria Ayats. Club EMAS

EMAS per a principants
Sra. Maria Passalacqua begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting. Directora del Club EMAS

L'EMAS en les administracions públiques: Casos pràctics
Sr. Jordi Cabot. Ajuntament de Roses

Implantació de l'EMAS en la gestió municipal de les platges
Sra. Diana Lladó. Ajuntament de Calonge

La implantació de l’EMAS a l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Sra. Ana Romero. Coordinadora del SGA de l'EMA

Els mecanismes públics de promoció de l'EMAS. El panorama a Europa
Sra. M. Ángeles Barrecheguren. Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea

Dades de EMAS a Europa
Sra. M. Ángeles Barrecheguren. Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea

Incentius en EMAS
Sra. M. Ángeles Barrecheguren. Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea

Els mecanismes públics de promoció de l'EMAS. El panorama a Espanya
Sra. Soledad Aycart. Ministerio de Medio Ambiente

Els mecanismes públics de promoció de l'EMAS. El panorama a Catalunya
Sr. Salvador Samitier. Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Documents de referència

Recull de mecanismes públics de promoció de l'EMAS a Europa

Documents Comunitats Autònomes

Castilla León. Decreto 129-1999 Auditorías Ambientales

Comunitat Valenciana. Plecs Criteris Medi Ambientals

Galicia. Orden ayudas EMAS

Madrid. Decreto 216/2003

Navarra. Decreto Foral 6/2002

Documents Estat Espanyol

Orden 14 octubre 1997. Pliegos Ministerio Medio Ambiente

Orden FOM 818/2004

Proyecto de Ley Contratos Sector Público (07/07/2006)

Reglamento IPPC

Documents Ordenances Municipals

Taxa per la utilització de la Deixalleria Municipal. Manlleu

Taxa per recollida, tractament i eliminació de residus municipals. Roses

Taxa Gestió Residus Municipals. Sabadell

Ordenances Fiscals 2007. Polinyà

Documents Unió Europea

Comunicació sobre una Estrategia temàtica pel medi ambient urbà

Communication from the commission to the council, the European Parlament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

Amb el suport:


Comparteix