Club Emàs Emprens o treballes?
Estàs a punt de crear una empresa o ho has fet recentment?
Si és així, fes-ho en verd!

Green BIZ Barcelona

Si estàs en aquesta situació o simplement vols conèixer com es pot posar en valor una activitat en clau mediambiental, el projecte Green BIZ Barcelona et dóna resposta.

Aquesta formació vol promoure la competitivitat mitjançant una bona gestió ambiental dintre el teixit empresarial i els emprenedors de la ciutat de Barcelona. Green BIZ Barcelona vol ser una eina de participació activa, implicació i compromís de les activitats empresarials i de les persones que les integren en l’economia verda i en els afers col·lectius de la ciutat.

Aquest projecte formatiu té un enfocament eminentment pràctic, orientat a donar eines per tal de poder valoritzar mediambientalment les activitats econòmiques implantades a Barcelona, així com estimular l’intercanvi d’experiències entre tots els participants. Es vol incidir en el sector dels emprenedors amb empreses per crear o de recent creació, i/o d'altres sectors interessats, amb l'objectiu de posar a l'abast de manera senzilla i propera el coneixement en el camp de la gestió ambiental. Això permetrà dissenyar o millorar les diferents activats amb criteris ambientals clars i consistents en diferents àmbits (reducció d'emissions, eficiència energètica, reducció de residus, promoció de la reutilització, el reciclatge i el consum responsable, conservació de la biodiversitat, promoció de la mobilitat sostenible, etc). Així mateix, es volen promoure les eines oficials de gestió ambiental que existeixen actualment: sistema de gestió i auditoria ambiental EMAS, Etiqueta ecològica de la Unió Europea (Ecolabel) i el Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya.

Càpsules Bcn Activa Obert al Futur
Oferta 2016 per comerços

EC
FS
SC
PPT2007 PPT97
PDF P


Edicions realitzades

Taller 12 de desembre 2014 (Realitzat)
Taller 26 de novembre 2014 a Turisme Barcelona (Realitzat)
Taller 25 de setembre 2014 al CRAJ (Realitzat)
Taller 9 desembre 2013 al CRAJ (Realitzat)

 

  

  

Amb el suport:


 

Comparteix