Notícies

Titular notícies

El Club EMAS a la primera reunió amb els Stakeholders del projecte Interreg Europe ENHANCE

Dimarts 4 Abril 2017

Interreg Europe ENHANCE “EMAS as Nest to Help And Nurture the Circular Economy”


El passat dilluns, dia 27 de març, es va celebrar a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat la primera reunió amb els Stakeholders del projecte Interreg Europe ENHANCE “EMAS as Nest to Help And Nurture the Circular Economy”. El Club EMAS va participar en aquesta reunió.
A la reunió, a part del Club EMAS hi van assistir representants de les organitzacions següents:
 
 • ACCIÓ
 • Agència Catalana de l’Aigua
 • Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona
 • Agència de Residus de Catalunya
 • Barcelona Cartonboard
 • Cisternas del Vallès, S.A.
 • Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
 • Entitat Verificadora
 • Hotel Alimara
 • Institut Català d’Energia
 • Oficina Catalana del Canvi Climàtic
 • Port de Barcelona
 • Ports de la Generalitat
 • URBASER
En aquesta primera reunió es va presentar el projecte als assistents així com els objectius a assolir durant els 4 anys de duració.
La implicació de les diferents parts interessades és important en la fase de participació a escala regional a l’hora d’identificar i valorar les millors pràctiques per impulsar la implantació de l’EMAS a Catalunya.
La propera reunió se celebrarà el 30 de maig de 2017.
 

Comentaris
Post your comment
Últimes Notícies

Comparteix