Visites empresarials projecte Tàndem 2022

requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
Als efectes de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades subministrades en aquest formulari passaran a formar part d’un fitxer propietat del Club EMAS amb la finalitat de gestionar la participació dels inscrits a la jornada. Tanmateix, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les vostres dades personals davant del Club EMAS mitjançant el correu electrònic protecciodades@clubemas.cat o per correu postal a c/Aragó, 208-210, Àtic 1ª, 08011 Barcelona.
Per a una correcta gestió de la visita es possible que es puguin realitzar fotografies i gravacions. La gravació i/o gravacions i les fotografíes realitzades tenen l'objectiu de certificar i donar fe de la realització de la visita y l'assistència dels diferents inscrits així como fer difusió de la mateixa mitjançant els canals que el Club EMAS consideri adequats. Així mateix, els arxius passaran a formar part d'un fitxer propietat del Club EMAS amb la finalitat de gestionar possibles inspeccions d'organismes externs de control i no s'utilitzarà per cap altre ús dels especificats anteriorment.

Comparteix