Agenda

Titols i resum a tot arreu
Curs "Gestió Pràctica dels Residus Industrials"
Aspectes operatius i requisits legals pel productor de residus
(5ª Edició 2018)
Data: 06/02/2018
Hora: 15 : 00
Duració: 3 Hores 
Localització: Instal·lacions del Club EMAS a Barcelona
Contacte: info@clubemas.cat
Telèfon: 933188058
Cost: Amb cost (Descompte del 25% pel soci del Club EMAS)
5ª EDICIÓ DEL CURS DE GESTIÓ PRÀCTICA DELS RESIDUS INDUSTRIALS
Aspectes operatius i requisits legals pel productor de residus

La gestió dels residus suposa per a les empreses el desenvolupament de diverses tasques que deriven de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de residus a nivell europeu, estatal, autonòmic i local. Aquestes tasques són de tipus tant operatiu com administratiu i, a la pràctica, ambdós àmbits s’han de saber conjugar amb d’altres necessitats de l’empresa com poden ser: la reducció de costos, l’optimització dels recursos, l’agilitat en els processos operatius interns, les exigències en matèria de seguretat i salut laboral, la gestió ambiental general de l’empresa, etc.
Per assegurar una correcta gestió dels residus i l’activació de processos de millora que estiguin orientats al compliment legal, a l’eficiència en els recursos i a la reducció dels riscos i dels costos, és necessari que les persones designades per l’empresa com a responsables de la gestió dels residus disposin de coneixement, eines i recursos necessaris.
Amb aquesta iniciativa, el Club EMAS vol donar suport a les empreses per tal de facilitar les tasques relacionades amb la gestió dels residus i millorar tant les pràctiques de gestió diàries com les activitats relacionades amb els tràmits i les gestions administratives que el marc jurídic actual imposa a les empreses. 

A qui va adreçada aquesta formació
Aquesta formació està adreçada a Empreses ubicades a Catalunya que generin residus industrials i que tinguin la necessitat de formar el propi personal en la gestió dels residus i a tècnics ambientals que vulguin incrementar el seu coneixement en matèria de residus industrials.

Equip docent
Aquesta iniciativa de formació es porta a terme pel Club EMAS i rep la col·laboració de l’equip tècnic de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que participa com a part del personal docent. És per tant, una gran oportunitat per intercanviar coneixement i punts de vista entre dues de les parts implicades en el procés de gestió dels residus.


Objectius
Oferir suport didàctic i formació al personal de les empreses que requereixin formació sobre gestió de residus industrials, promoure el creixement intern dels recursos humans de l’empresa i la capitalització de coneixement, afavorir l’autonomia de l’empresa en la realització dels tràmits relacionats amb la gestió dels residus industrials i estimular l’intercanvi d’experiències i de coneixement entre les empreses i l’administració competent en matèria de residus.

Formació impartida pels tècnics del Club EMAS amb la col·laboració dels tècnics de l'ARC (QUALITAT ASEGURADA)

Organitza:


Amb la col·laboració:Més sobre...: curs formació , curs residus , arc , club emas

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva

Comparteix