Política de quotes

Els criteris d'aplicació de la quota de membre del Club EMAS és el mateix per a socis i per a adherits.
 
Pel 2021, la quota genèrica és de:
430 € (1 empresa amb 1 registre EMAS = 1 soci = 1 vot)
i s'estableixen les següents variacions en funció de la particularitat de l'organització que ho sol·licita:

 
Particularitat Quota
1 empresa amb més centres i 1 registre
  
Quota estàndard (1 vot). Si desitgen dret de vot per tots o altres centres, + 75% de la quota per cada centre afegit  
1 empresa amb més centres i diferents registres

 

 
Una reducció proporcional del valor de la quota estàndard aplicat als centres a partir del segon (per exemple 25%). 1 vot x cada registre

 
Empreses amb registres diferents però que pertanyen a un mateix grup tenint un mateix patró i que comparteixen recursos 

 
 
Podran sol·licitar a la Junta Directiva una reducció proporcional del valor de la quota estàndard aplicada a partir de la segona empresa (1 vot x cada empresa)

 
Empreses petites/microempreses 
 
 
Possibilitat de pagament fraccionat en dues quotes
 
Organització sense ànim de lucre


 
 
 
Reducció del 25% de la quota aprox.
Aquesta reducció ha de ser demanada per l'organització adjuntant la corresponent documentació que ho acrediti 
No aplica aquesta reducció a les administracions públiques que acreditin tenir la consideració 
d'organitzacions sense ànim de lucre.

 
Així mateix, per als nous socis, l’import de la primera quota es dividirà entre els quatre trimestres de l’any, abonant el trimestre/es segons la data de sol·licitud.

Preferiblement, la quota es cobrarà mitjançant domiciliació bancària, i sempre a principis d'any.