Política de quotes

Els criteris d'aplicació de la quota de membre del Club EMAS és el mateix per a socis i per a adherits.
 
Pel 2024, la quota genèrica és de:
490€ (1 empresa amb 1 registre EMAS = 1 soci = 1 vot)
i s'estableixen les següents variacions en funció de la particularitat de l'organització que ho sol·licita:

 
Particularitat Quota
1 empresa amb més centres i 1 registre
  
Quota estàndard (1 vot). Si desitgen dret de vot per tots o altres centres, + 75% de la quota per cada centre afegit (Veure import quota reduida) 
1 empresa amb més centres i diferents registres

 

 
Una reducció proporcional del valor de la quota estàndard aplicat als centres a partir del segon (per exemple 25% aprox. Veure import quota reduida). 1 vot x cada registre

 
Empreses amb registres diferents però que pertanyen a un mateix grup tenint un mateix patró i que comparteixen recursos 
 
Podran sol·licitar a la Junta Directiva una reducció proporcional del valor de la quota estàndard aplicada a partir de la segona empresa (1 vot x cada empresa)

 
Empreses petites/microempreses 
 
 
Possibilitat de pagament fraccionat en dues quotes
 
Organització sense ànim de lucre


 
 
 
Reducció del 25% de la quota aprox.
Aquesta reducció ha de ser demanada per l'organització adjuntant la corresponent documentació que ho acrediti 
No aplica aquesta reducció a les administracions públiques que acreditin tenir la consideració 
d'organitzacions sense ànim de lucre.

Quota reduida 2024: 370€


 
Així mateix, per als nous socis, l’import de la primera quota es dividirà entre els quatre trimestres de l’any, abonant el trimestre/es segons la data de sol·licitud.

Preferiblement, la quota es cobrarà mitjançant domiciliació bancària, i sempre a principis d'any.