Guanyadors i candidatures presentades premis EMAS 2008

Es van presentar un total de 24 candidatures corresponents a 20 organitzacions registrades EMAS a Catalunya.

El guanyador per la millor declaració ambiental va ser El Tinter, Arts Gràfiques, Edicions i Produccions, S.A.L, una empresa que va saber combinar els continguts obligatoris de la declaració ambiental amb aspectes formals i gràfics, obtenint un original resultat des del punt de vista de la comunicació ambiental. Les declaracions ambientals que El Tinter ha creat al llarg dels anys es poden consultar al seu web www.eltinter.com  

En aquesta mateixa categoria va rebre una menció especial del jurat l’empresa SECE S.A- Sociedad Española de Construcciones Eléctricas que va presentar una declaració ambiental concisa, fàcil d’entendre i que es pot consultar mitjançant fitxes en paper, USB o també al seu web www.sece.com/DeclaracioAmbiental2007/  

Declaracions ambientals provinents de diferents tipus d’organitzacions i sectors van ser avaluades, cadascuna d’elles caracteritzades per diferents elements i modalitats de presentació de continguts. Podeu consultar les declaracions ambientals de la resta de candidats al web EMAS del Departament de Medi Ambient i Habitatge,
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/sgma/inici.jsp  o al web de cadascuna de les empreses.

Les propostes presentades, a part de les guanyadores, van ser: Càmping Valldaro, Consell Comarcal Conca de Barberà, Consorci Hospitalari de Vic, Delta Tecnic S.A, EMCOFA S.A. (Empresa Constructora Familiar S.A), Fundació Catalana de l'Esplai, GIRBAU S.A., Grupo General Cable Sistemas S.A, Hispano Mecano Eléctrica SAU (Himmel), Laboratorios Menarini S.A., Port Aventura i Port de Roses.

El premi per a la millor acció de implicació del personal i/o interacció amb les parts interessades externes va ser concedit a l’empresa URBASER S.A. per la jornada de portes obertes al seu parc central de Barcelona. L’esdeveniment, adreçat als treballadors i a les seves famílies, va comptar amb diverses iniciatives didàctiques i lúdiques, moltes adreçades als visitants més joves - taller “posa-li els EPIs”, taller de plantes, taller d’aigua (Fes una depuradora), taller de residus, “som la peça clau” (puzle gegant), espectacle musical i altres. Més de 800 persones van participar a la jornada on també es van distribuir diversos premis, des de portallapis, entrades al parc d’atraccions Tibidabo, al Zoo, al museu Olímpic, 10 caps de setmana per a 4 persones en una casa rural i altres. Es va crear un personatge simbòlic, l’escombradora, que va ser el motiu comú dels diferents materials, rètols i obsequis de la jornada.
La proposta va voler valoritzar el paper dels treballadors del sector, explicar les activitats de l’empresa en l’àmbit de la gestió de residus i la sostenibilitat, sensibilitzar al públic sobre la importància de la gestió dels mateixos, tant a nivell empresarial com individual, i transmetre missatges sobre la prevenció dels riscos laborals i la qualitat del servei que ofereix l’empresa.

En aquesta categoria es va concedir també una menció especial a Blaumar Hotel de Salou, que amb els olis vegetals residuals de la cuina de l’hotel va realitzar, de manera artesanal, 1.500 pastilles de sabó que es van obsequiar als clients com un article d’acollida a l’habitació. A més, durant la temporada d’estiu, es va dur a terme un taller pels clients de l’hotel sobre la fabricació de sabó a partir de residus d’oli al que van assistir més de 90 persones. El caràcter didàctic de la iniciativa, que ens explica com utilitzar un residu que tots generem a casa i la manera com ho van realitzar van ser valorades molt positivament pels membres del jurat.

En aquesta mateixa categoria es van presentar, a part de les guardonades: Laboratorios Menarini S.A., Solvay (complex de Martorell) i l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) amb dues propostes.

Laboratorios Menarini va presentar la creació d’un tríptic informatiu adreçat als treballadors i al personal extern sobre qualitat, medi ambient i riscos laborals. A destacar, que més de 1.200 persones de personal extern i treballadors d’empreses externes han rebut aquesta informació del tríptic de manera personalitzada per garantir-ne la correcta recepció i comprensió del mateix.

Solvay en canvi, va presentar el seu sistema d’idees, un mecanisme d’incentivació de la millora continua mitjançant el reconeixement, apart de premiar les idees aportades per part dels treballadors. Aquestes idees poden estar remunerades en metàl·lic o amb altres modalitats que poden arribar fins a l’estada de 4 dies de vacances amb tot inclòs.

L’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) va participar amb dos projectes diferents, un d’ambientalització de la cadena de contractistes i un altre sobre la formació i sensibilització com eixos d’implicació del personal. Molt original va ser l’iniciativa duta a terme el dia del medi ambient d’aquest mateix any per explicar la progressiva disminució de la quantitat de paper consumida pels treballadors.

Pinsos Sant Antoni S.A., va presentar dues candidatures i va obtenir el premi a la millor implantació ambiental per un projecte relacionat amb la reducció de la càrrega de contaminants del purins dels porcs a través de l’alimentació. Aquesta iniciativa subratlla la importància de considerar els aspectes ambientals indirectes en la gestió d’una empresa i demostra com es pot incidir positivament en els resultats ambientals dels clients. En aquest cas concret, les novetats aportades en la formulació i preparació dels pinsos permet a les granges assolir un percentatge de reducció de la producció de nitrogen que van des del 20,90% en porcí reproductor al 26,20% en porcí d’enceball respecte als valors estàndards del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

En aquesta categoria van concursar també l’empresa Envases Plásticos del Ter S.A. (ENPLATER) que, anticipant l’entrada en vigor de la normativa sobre l’emissió de compostos orgànics volàtils (COVs), va instal·lar una planta de recuperació de dissolvents. Amb aquesta actuació es van reduir les emissions a la atmosfera, el consum d’acetat d’etil - una matèria primera classificada com producte perillós (amb una reducció del 20,7% en el 2006 respecte al 2005 i del 60,1% en el 2007), es va reduir la generació de residus de dissolvent i es van recuperar més de 812 tones d’acetat d’etil al 2007 que conseqüentment van reduir d’uns 26 viatges anuals el transport de cisternes amb aquest producte inflamable des de Tarragona a Torroella de Montgrí, seu de les instal·lacions de l’empresa.

El Tinter, Arts gràfiques, Edicions i Produccions SAL, va participar també en la categoria de la millor implantació ambiental presentant la proposta sobre la introducció de l’ecodisseny en els seus productes, la priorització en la reducció del residu perillós i la minimització del consum energètic.

Tanmateix, en la mateixa cerimònia, es van donar uns reconeixements especials a les quatre empreses que a Catalunya porten més de deu anys registrades en EMAS, uns reconeixements no solament pel fet d’haver estat pioneres en adoptar l’EMAS sinó també per la constància en el manteniment del registre al llarg d’aquests anys.

Aquestes empreses van ser: SHARP Electrónica España S.A., Klüber Lubrication Gmbh Ibérica SC, BASF Española S.L. i Croda Ibérica S.A.-Mevisa Site