Workshop com identificar i gestionar els riscos en el marc del sistema de gestió ambiental. Casos pràctics.

14 d'octubre de 2015

La nova versió de la norma ISO 14001 ha introduït com a novetat rellevant, el concepte de risc, i amb ell, la necessitat d’identificar-lo i gestionar-lo en el marc del sistema. Arrel d’això, el Club EMAS i la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat van oferir a les empreses l’oportunitat de debatre sobre el tema en aquest Workshop.

Aquesta jornada estava adreçada a empreses i d’altres organitzacions que tinguessin implantat un sistema de gestió ambiental EMAS o ISO 14001 o d'altres que tinguessin interès en la materia i va tenir l’objectiu de facilitar a les organitzacions la transició als nous requisits de la norma ISO 14001.

Aquest Workshop va ser un èxit de participació i va comptar amb més de 150 asssitents.

Els objectius eren treballar en diferents aspectes:
  • els requisits relacionats amb la gestió del risc segons la nova versió de la norma ISO 14001.
  • les diferents formes d’identificar els potencials riscos, basant-se en la experiència pràctica d’un grup d’empreses de diferents sectors i dimensions.
  • les diverses maneres de gestionar les amenaces i les oportunitats associades als riscos.
  • el punt de vista de l’auditor.
  • l’intercanvi de coneixement entre els participants a la jornada.
Com activitat prèvia al Workshop, el Club EMAS i la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat van crear un grup de treball amb empreses per tal de poder oferir una visió pràctica i propera a la realitat empresarial. En el Workshop, algunes de les empreses van aportar la seva experiència i van explicar les primeres passes assolides amb exemples concrets.
Les organitzacions participants van ser: Agència de l'Habitatge de Catalunya, Envases Plásticos del Ter (ENPLATER) i LEBSA. Totes tres sòcies del Club EMAS.
A més, van participar els màxims responsables de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, i els verificadors ambientals AENOR, TÜV Rheinland i DNV-GL així com els experts tècnics del Club EMAS.

VEURE/DESCARREGAR PROGRAMA DE LA JORNADA

Presentacions de la jornada:

Benvinguda i introducció al Workshop

Sra. Maria Passalacqua, Directora del Club EMAS

Marc teòric: novetats de la norma ISO14001 i aspectes concrets de la gestió del risc
Sr. Antoni Sánchez, Subdirector de Tecnologia, Dirección de Calidad y Responsabilidad Social de AENOR

La visió de l'auditor: taula conjunta. Preguntes fetes
Sra. Montse Manjón, Auditora jefe de DNV-GL
Sra. Núria Massot, Responsable de medi ambient i sostenibilitat de TÜV Rheinland Ibérica
Sr. Antonio Sánchez, Subdirector de Tecnologia, Dirección de Calidad y Responsabilidad Social de AENOR
Moderadora: Sra. Maria José Sarrias, Cap del servei de Qualificació Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Primeres passes per a l'adaptació a la nova norma ISO 14001. Exèriències pràctiques d'empreses sòcies del Club EMAS del grup de treball DTES-Club EMAS:

Exemple de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
Sra. Marta Arrufí, Gestora Ambiental de l'equip de recerca i innovació

Exemple d'ENPLATER
Sr. David Fernández, Responsable de Medi Ambient, Seguretat i Salut Laboral i de la planta recuperadora de dissolvents. 

Exemple de LEBSA
Sra. Sílvia Diéguez, Responsable de Medi Ambient, Riscos i Seguertat Laboral

Aquest Workshop va tenir lloc el dimecres, 14 d'octubre del 2015, de 9.30 a 14.00 hores a les instal·lacions del Palau Macaya, Passeig de Sant Joan, 108 de Barcelona 

Recull fotogràfic

 
 

 

 

 

 

 


Organitza per:


Amb el suport:Amb la col·laboració:

 

   

   
 

Comparteix