Workshop sobre el nou reglament EMAS nº 1221/2009

El 5 de març de 2010 el Club EMAS, amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge, va organitzar una jornada sobre el nou reglament EMAS a la Casa de la Convalescència-UAB.

El 22 de desembre del 2009 es va publicar el nou reglament EMAS en la seva tercera revisió on s'aporten importants novetats orientades a promoure la participació de les organitzacions dintre i fora de la UE, així com també es preveuen condicions específiques per a les organitzacions de petites dimensions, una major implicació dels treballadors, una major atenció al compliment dels requisits legals i nous elements en l’avaluació dels resultats ambientals i en la seva comunicació.
L’entrada en vigor del nou reglament suposa a totes les parts interessades revisar la feina feta i adequar les activitats dins del període transitori previst per complir amb els requisits i amb els objectius de promoció de l’EMAS.

Aquesta jornada es va utilitzar com a lloc de trobada de totes les parts interessades per conèixer les novetats i l’orientació del nou EMAS i va ajudar a treballar millor i de manera més coordinada els nous aspectes del reglament. Durant la mateixa, es van posar sobre la taula les diferents opinions de les diferents parts interessades: empreses, verificadors ambientals acreditats, organismes competents, etc.
Com a conclusió a la mateixa es van lliurar a cadascuna de les organitzacions EMAS de Catalunya una gran bandera EMAS personalitzada amb el logotip EMAS i el seu corresponent nº de registre. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que cada vegada es visualitzi més la gestió ambiental de les organitzacions regsitrades en EMAS.
 


Documents de la jornada:

Programa de la jornada

Novetats pels verificadors mediambientals acreditats i pels organismes d'acreditació
Sr. Edelio Gago (ENAC)

Principals novetats del nou reglament
Sra. Maria José Sarrias, DGQA (DMAiH)

Transició cap a EMAS III
Sr. Josep Maria Masip, DGQA (DMAiH)

L’esperit del Reglament nº1221/2009 i les novetats per a les organitzacions
Sra. Maria Passalacqua, Directora del Club EMAS

Amb el suport:

Comparteix