Viver d'empreses EMAS

El projecte Viver d'empreses EMAS, és un projecte organitzat pel Club EMAS amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona mitjançant conveni de col·laboració entre el Club i l'Ajuntament de Barcelona.

Temàtica del projecte:

Formació, capacity building, intercanvi d’experiències sobre gestió ambiental i implantació d’EMAS en un grup de petites i mitjanes organitzacions ubicades a Barcelona, com eina d’innovació i competitivitat empresarial.

Descripció i objectius del projecte:
Aquest projecte té com a objectiu general donar suport al teixit empresarial de la ciutat de Barcelona, per millorar la seva competitivitat i capacitat d’innovació, mitjançant la implementació del sistema de gestió i auditoria ambiental (EMAS) i, d’aquesta manera contribuir a que Barcelona continuï sent un exemple d’emprenedoria responsable i innovadora en gestió ambiental. En concret, el projecte està orientat a:
 
 • Creació d'un grup pilot d’empreses que, de forma conjunta, implantin un sistema de gestió ambiental (SGA) i puguin així reduir els costos de gestió relacionats amb el consum de recursos naturals (aigua, energia i materials) i reduir el seu impacte ambiental tenint en compte els diferents vectors ambientals en els que poden incidir.
 • Dissenyar un conjunt d’eines de gestió inspirades al concepte “EMAS easy”, especialment adaptades a les PIME i que tinguin en compte també les novetats que aportarà la nova edició de la norma ISO 14001.
 • Provar una metodologia de treball en grup (enfocament col·lectiu) que permeti optimitzar els recursos destinats al projecte i maximitzar l’intercanvi i el coneixement entre els participants.
 • Fer partícip de la metodologia a una entitat de certificació perquè a posteriori, pugui oferir un servei més adaptat a les petites empreses que desitgin obtenir la certificació. S’optarà per un sistema de gestió ambiental orientat a l’EMAS donat que aquest, diversament a la norma ISO 14001 inclou condicions especials per a les organitzacions petites, aspecte que pot tenir una incidència positiva en relació als costos si l’empresa posteriorment vol obtenir la certificació. 
Destinataris del projecte:
Petites, mitjanes i altres organitzacions ubicades a Barcelona que estiguin desitjoses de reduir el seu impacte ambiental.

Desenvolupament del projecte:
Durant el 2015 es va treballar intensament en la creació d'aquesta metodologia i en les eines per facilitar aquesta innovadora implementació en les organitzacions participants. Durant el 2016 es va treballar conjuntament amb les empreses participants amb l'objectiu d'implementació d'aquest Sistema de Gestió Ambiental.

Càpsules audiovisuals de gestió de projecte:
 

Formulari de petició d'eines:
Si vols aconseguir les eines d'aquest projecte, posa't en contacte amb nosaltres mitjançant aquest FORMULARI DE PETICIÓ

Recull fotogràfic:

 
 
 

 
Organitzacions participants al projecte:
 
 • Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM)
 • E.Wis
 • Fundació Puigvert
 • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
 • Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona
 • Hospital Plató de Barcelona
 • La Page Original
 • Pol·len Edicions
Organitzat:


Amb el suport:



 

Comparteix