Taller de declaracions ambientals: la potenciació de la declaració ambiental com a eina de comunicació externa

Aquesta jornada va tenir com a objectiu potenciar l’eficiència d'aquest document en el sentit de millorar-la en els seus continguts i en la seva forma així com en la manera de fer-la arribar a les diferents parts interessades. Es van donar els elements per a potenciar la declaració ambiental considerant qüestions de creativitat i innovació en el moment de desenvolupar i difondre la mateixa així com promoure el intercanvi d'experiències entre les diferents organitzacions assistents.    
               
Les empreses amb anterioritat a la jornada va fer arribar les seves respectives declaracions ambientals i aquestes van ser valorades per un grup d'experts que van proposar diferents propostes de millora a cadascuna de les empreses. Aquest grup d'experts el van formar representants de l'organisme competent català,  de verificadors ambientals acreditats, ambientòlegs, experts en comunicació i disseny, associacions de consumidors, així com l'equip tècnic del Club EMAS.

Documents de la jornada:

Programa de la jornada

Full inscripció

Fitxa conclusions del Taller (CIPTDA)
Club EMAS

Dades declaracions presentades
Sra. Maria Passalacqua. Directora del Club EMAS

Declaracions Ambiental (DMAiH)
Sra. MarIa José Sarrias. DGQA (DMAiH)

Comunicació i declaracions ambientals
Sr. Pablo Chamorro. Eco mundis Editorial 

Claus gràfiques per millorar les Declaracions Ambientals
Sr. Manuel Reyes. Dissenyador Gràfic

Amb el suport:

Comparteix