Curs biodiversitat i empresa

requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit

Dades per a la facturació

requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
 El Club EMAS es reserva el dret d’anular la formació sinó hi ha un mínim d’inscrits a la mateixa comunicant-lo adequadament als inscrits prèviament
Als efectes de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades subministrades en aquest formulari passaran a formar part d’un fitxer propietat del Club EMAS amb la finalitat de gestionar la petició del sol·licitant en relació al curs de referència. Tanmateix, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les vostres dades personals davant del Club EMAS mitjançant el correu electrònic protecciodades@clubemas.cat o per correu postal a c/Aragó, 208-210, Àtic 1ª, 08011 Barcelona.
requerit
Per una correcta gestió d'aquesta formació, només en versió d'aula virtual, la sessió i/o sessions podran ser gravades. La gravació i/o gravacions tenen l'objectiu exclusiu de certificar i donar fe de la realització de la sessió i/o sessions formatives i l'assistència dels diferents alumnes inscrits. L'arxiu passarà a formar part d’un fitxer propietat del Club EMAS amb la finalitat de gestionar possibles inspeccions d'organismes externs de control i no s'utilitzarà per cap altre ús.
requerit

Comparteix