Formación

             


INSCRIPCIÓ NOMÉS SOCIS CLUB EMAS
 
FOMACIONS REALITZADES

Només pels socis del Club EMAS (Gratuïts i exclusius pels socis)
Espera a l'obertura de dia i horari de cada formació per fer la inscripció



ACCÉS AL PROGRAMA DE LA FORMACIÓ
FORMACIÓ REALITZADA
(ELS SOCIS PODEN VEURE LA GRAVACIÓ A L'ESPAI DEL SOCI D'AQUEST WEB)




 ACCÉS AL PROGRAMA DE LA FORMACIÓ  
 FORMACIÓ REALITZADA
 (ELS SOCIS PODEN VEURE LA GRAVACIÓ A L'ESPAI DEL SOCI D'AQUEST WEB)




ACCÉS AL PROGRAMA DE LA FORMACIÓ
FORMACIÓ REALITZADA
(ELS SOCIS PODEN VEURE LA GRAVACIÓ A L'ESPAI DEL SOCI D'AQUEST WEB)


 

 ACCÉS AL PROGRAMA DE LA FORMACIÓ
 FORMACIÓ REALITZADA
 (ELS SOCIS PODEN VEURE LA GRAVACIÓ A L'ESPAI DEL SOCI D'AQUEST WEB)



 ACCÉS AL PROGRAMA DE LA JORNADA 
 FORMACIÓ REALITZADA
 (ELS SOCIS PODEN VEURE LA GRAVACIÓ A L'ESPAI DEL SOCI D'AQUEST WEB)
                                                     
 

ACCÉS AL PROGRAMA DE LA FORMACIÓ
FORMACIÓ REALITZADA
(ELS SOCIS PODEN VEURE LA GRAVACIÓ A L'ESPAI DEL SOCI D'AQUEST WEB)



     
ACCÉS AL PROGRAMA DE LA FORMACIÓ
FORMACIÓ REALITZADA
(ELS SOCIS PODEN VEURE LA GRAVACIÓ A L'ESPAI DEL SOCI D'AQUEST WEB)



FORMACIÓ EN "AULA VIRTUAL" Obertes a qualsevol organització amb descomptes i gratuïtat pels socis
Espera a l'obertura de dia i horari de cada formació per fer la inscripció
  
                         



ACCÉS AL PROGRAMA 2022 I PREUS DE LA FORMACIÓ
INSCRIPCIONS TANCADES



ACCÉS AL PROGRAMA DE LA FORMACIÓ
INSCRIPCIONS TANCADES


                                                     
ACCÉS AL PROGRAMA I PREUS DE LA FORMACIÓ
INSCRIPCIONS TANCADES

                                                                                                             

FORMACIÓ REALITZADA. PENDENT D'OBERTURA NOVA EDICIÓ     
ACCÉS AL PROGRAMA I PREUS DE LA FORMACIÓ
INSCRIPCIONS TANCADES
FORMACIÓ PRESENCIAL A LES NOSTRES INSTAL·LACIONS
Descomptes exclusius pels associats del Club EMAS