Management Board

The Management Board of the Club EMAS is composed by the following representatives of EMAS registered organizations:

President
Acondicionamiento Tarrasense (Centre Tecnològic LEITAT)
Mrs. Marta Escamilla

Vice-president
Envases Plásticos del Ter (ENPLATER)
Mr. David Fernàndez

General Secretary
Agència de l'Habitatge de Catalunya
Mrs. Marta Arrufí

Treasurer
Bidons Egara, S.L.
Mr. Joaquim López

Members

Cisternas del Vallés, S.A. (CISVASA)
Mr. Martí Puig Ysern

Comexi Group Industries, SAU
Mrs. Laura Comerma

Consorci Hospitalari de Vic
Mr. Miquel Vilardell

Epson Ibèrica, SAU
Mrs. Pilar Codina

Gestió Integral de Cementiris de Nomber, SL (Cementiris Parc Roques Blanques)
Mr. Alfonso Galdo

La Page Original, S.L.
Mr. Josep Martínez

Hotel Alimara de Barcelona
Mrs- Elisabet Ferrer

Inovyn España, S.L.
Mrs. Mar Vila

Urbaser, S.A.
Mrs. Cristina Arroyo