Xarxa d'auditors interns d'EMAS

Què és la Xarxa d’Auditors Interns EMAS?

És un espai de treball, de formació i d’intercanvi d’experiències sobre el procés d’auditoria interna adreçat als socis del Club EMAS de manera prioritària que es basa en una proposta formativa molt dinàmica.
 
Objectius:
 
Amb aquesta iniciativa el Club EMAS vol donar suport als socis per tal de facilitar les tasques relacionades amb les auditories internes, els objectius són:

  • Oferir suport didàctic i formació al personal de les empreses sòcies que requereixin formació sobre auditories.
  • Promoure el creixement intern dels recursos humans de l’empresa i la capitalització de coneixement.
  • Afavorir l’autonomia del soci en la realització de les auditories internes.
  • Estimular l’intercanvi d’experiències entre les empreses sòcies.
  • Oferir opcions per tal que les organitzacions sòcies puguin contenir i tenir un estalvi en les despeses relacionades amb l’execució d’auditories internes.
  • Mantenir les organitzacions sòcies actualitzades en relació a l’EMAS i a l’aplicació de les metodologies d’auditoria.


Modalitats de participació en la xarxa:
 
La xarxa permet la participació del personal de les organitzacions sòcies del Club de manera flexible i modular. Una o vàries persones de les organitzacions sòcies poden participar o adherir-se a una o més de les eines disponibles segons el propi interès, les seves competències, el seu nivell d’implicació en les auditories internes i la seva disponibilitat de temps.
 
La xarxa ofereix els següents serveis i espais de treball:

  1. Curs de formació d’auditories internes d’EMAS
  2. Intercanvi d’experiències
  3. Agermanament per auditories internes amb altres socis
  4. Banc d’eines per auditories internes.  
 
ACCÉS AL BANC D'EINES
(Només socis Club EMAS mitjançant l'Espai del soci)


Per més informació dirigir-se al Club EMAS info@clubemas.cat
o al telèfon 93 3188058 Assumpte: Xarxa auditors interns d’EMAS.


INFORMACIÓ EDICIÓ 2019