Jornada d'actualització per organitzacions EMAS 2008

Previ a l'Assemblea General Ordinària del Club EMAS celebrada el dia 26 de juny de 2008 a l'Hotel Alimara de Barcelona es va organitzar una jornada d'actualizació per organitzacions EMAS. Aquesta jornada inicia una sèrie de trobades amb periodicitat anual amb l'objectiu d'ajudar a difondre i mantenir al corrent a les empreses EMAS pel que respecte a les darreres novetats en legislació i d'altres temes d'interès.
En aquesta primera edició es van tractar temes com l'avantprojecte de revisió del nou reglament EMAS, l'avantprojecte de llei de prevenció i contaminació ambiental de les activitats (PACA), alhora que es van presentar als assistents dos estudis realitzats pel Club EMAS en relació als resultats ambientals de les empreses EMAS i com pot afectar el tenir un sistema de gestió ambiental en el valor de risc d'una empresa.

 

Documents de la jornada:

Informe de Resultats Ambientals de l'EMAS
Club EMAS amb el suport de AGA-Q (Presentat per AGA-Q)

Estudi per a identificar com pot afectar tenir un sistema de Gestió Ambiental EMAS en el valor de risc ambiental d'una organització
Club EMAS amb el suport de AGA-Q (Presentat per AGA-Q)

Revisió reglaments EMAS
Sr. Salvador Samitier DGQA (DMAiH)

Presentació Avantprojecte de llei de prevenció i contaminació ambiental de les activitats
Sr. Lluís Laguna. DMAiH
 

Comparteix