Agenda

general - Octubre de 2017

Octubre de 2017

general Calendari
Dimarts, 17 de Octubre
Hora: 9:00 - 18:00
Lloc: Col·legi d'Enginyers de Catalunya
Resum: Curs Gestió Pràctica dels Residus Industrials
Descripció: FOARMACIÓ
Dimecres, 18 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Can Trona, Vall den Bas (La Garrotxa)
Resum: Fes Tàndem en el marc del Fòrum ENS
Descripció: El Marketplace aquest any en el marc del Fòrum ENS
Dimarts, 24 de Octubre
Hora: 9:00 - 18:00
Lloc: Instal·lacions del Club EMAS a Barcelona
Resum: Curs implantació de Sistemes de Gestió Ambiental
Descripció: La Norma ISO 14001:2015 i el Reglament EMAS (Disseny i implementació pràctica dels sistemes)

<a href='http://www.clubemas.cat/mm/file/CURS%20SGA/2017_10_Curs%20de%20formacio%20implantacio%20SGA_ok.pdf'>Tota la informaci&oacute;&nbsp;</a>
Dijous, 26 de Octubre
Hora: 9:00 - 18:00
Lloc: Instal·lacions del Club EMAS a Barcelona
Resum: Curs implantació de Sistemes de Gestió Ambiental
Descripció: La Norma ISO 14001:2015 i el Reglament EMAS (Disseny i implementaci&oacute; pr&agrave;ctica dels sistemes)

<a href='http://www.clubemas.cat/mm/file/CURS%20SGA/2017_10_Curs%20de%20formacio%20implantacio%20SGA_ok.pdf'>Tota la informaci&oacute;</a>
Dimarts, 31 de Octubre
Hora: 9:00 - 18:00
Lloc: Instal·lacions del Club EMAS a Barcelona
Resum: Curs implantació de Sistemes de Gestió Ambiental
Descripció: La Norma ISO 14001:2015 i el Reglament EMAS (Disseny i implementaci&oacute; pr&agrave;ctica dels sistemes)

<a href='http://www.clubemas.cat/mm/file/CURS%20SGA/2017_10_Curs%20de%20formacio%20implantacio%20SGA_ok.pdf'>Tota la informaci&oacute;</a>

Gràcies a PHP iCalendar


Comparteix